Trò chơi

Poppy Clash
1.0.3 + Mod: Vô Hạn Tiền
Every Hero
1.1 + Mod: Damage, HP, Coins
Home Redecoration
1.1.2 + Mod: Vô Hạn Kim Cương, Vàng, Năng Lượng
Coal Mining Inc
0.32 + Mod: Vô hạn tiền
How to Loot – Game hack não
1.1.29 + Mod: Vô hạn tiền
Slap and Run
1.3.3 + Mod: NO ADS

Ứng dụng

ReFace
2.4.0 + Mod: Mở Khóa PRO
PicsArt
18.9.3 + Mod: Mở Khóa Gold
Motionleap
1.3.8 + Mod: Mở Khóa Pro
Enhance Fox
3.8.2 + Mod: Mở Khóa PRO
BuzzCast
2.7.02 + Mod: Vô hạn kim cương, Mở khóa VIP
Datuner
3.308 + Mod: Mở Khóa Premium
Bilibili
1.23.0 + Mod: Mở khóa VIP
Benime
6.8.9 + Mod: Mở Khóa Pro, Không hình mờ
Nox Booster
1.5.1 + Mod: Mở Khóa PRO