Bilibili
1.34.1 • Mở khóa Premium
MetaVoicer
3.2.14 • Mở khóa Premium/Plus
YouCam Perfect
5.73.1 • Mở Khóa Premium
Perfect365
9.9.33 • Mở Khóa PLUS
Enhance Fox
5.0.0 • Mở Khóa PRO
PowerDirector
10.2.1 • Mở khóa PREMIUM
My Diary
1.02.72.0614 • Mở Khóa PRO
Facetune 2
2.9.1.1 • Mở Khóa Pro
BuzzCast
2.7.40 • Vô hạn kim cương, Mở khóa VIP, Bỏ Cấm
WebToon
2.10.4 • Không quảng cáo