Koloro
5.1.4 + Mod: Mở Khóa Pro
InShot
1.737.1326 + Mod: Mở Khóa Pro, Không Hình Mờ
Super Screen Recorder
4.5.2 + Mod: Mở khóa Pro
ToonMe
0.6.7 + Mod: Mở Khóa PRO
PhotoRoom
2.0.4 + Mod: Mở Khóa Pro
ChineseSkill
6.3.2 + Mod: Mở khóa Premium
Bg Eraser
1.2.14 + Mod: Mở Khóa Premium, Không giới hạn
Bilibili
1.11.1 + Mod: Mở khóa VIP
Enhance Fox
2.4 + Mod: Mở Khóa PRO
Screen Translate
1.93 + Mod: Mở Khóa Premium