Simpler
2.20.278 • Mở khóa Premium, Sửa lỗi
Himalaya
2.4.85 • Mở Khóa Premium
Kanji Study
4.7.4 • Đã gở bỏ (Yêu cầu từ Nhà Phát Triển)