Koloro
5.1.4 + Mod: Mở Khóa Pro
ToonMe
0.6.7 + Mod: Mở Khóa PRO
PhotoRoom
2.0.4 + Mod: Mở Khóa Pro
Bg Eraser
1.2.14 + Mod: Mở Khóa Premium, Không giới hạn
Enhance Fox
2.4 + Mod: Mở Khóa PRO
ReFace
1.21.0 + Mod: Mở Khóa PRO
AirBrush
4.12 + Mod: Mở Khóa Pro
YouCam Perfect
5.64.1 + Mod: Mở Khóa Premium
Pixomatic
5.4.1 + Mod: Mở Khóa PRO
PicsArt
17.6.2 + Mod: Mở Khóa Gold