ReFace
2.4.0 + Mod: Mở Khóa PRO
PicsArt
18.9.3 + Mod: Mở Khóa Gold
Motionleap
1.3.8 + Mod: Mở Khóa Pro
Enhance Fox
3.8.2 + Mod: Mở Khóa PRO
Facetune 2
2.8.2.1 + Mod: Mở Khóa Pro
BeautyPlus
7.5.020 + Mod: Mở Khóa Premium
Meitu
9.3.8.4 + Mod: Mở Khóa VIP
FaceJoy
1.0.2.1 + Mod: Mở Khóa PRO
Coca Cam
1.2.7 + Mod: Mở Khóa VIP
Bg Eraser
1.5.3 + Mod: Mở Khóa Premium, Không giới hạn