InShot
1.737.1326 + Mod: Mở Khóa Pro, Không Hình Mờ
Super Screen Recorder
4.5.2 + Mod: Mở khóa Pro
Bilibili
1.11.1 + Mod: Mở khóa VIP
Vmix
1.6.5 + Mod: Mở Khóa Pro
Beat.ly
1.19.10208 + Mod: Mở Khóa PRO
Tempo
2.2.6.4 + Mod: Mở Khóa Pro
PowerDirector
9.4.0 + Mod: Mở khóa PRO
Wonder Video
2.8.0 + Mod: Mở Khóa Premium
Funimate
11.4 + Mod: Mở Khóa Premium
Facee
1.7.4 + Mod: Mở Khóa Pro